Fertiele of steriele bloemen

Op de informatie pagina’s per plant spreken we vaak van steriele en fertiele bloemschermen. Ter verduidelijking hier een korte uitleg.

In de plantkunde onderscheiden we fertiele en steriele bloemen.
Fertiele bloemen zijn in feite de “echte” bloemen, deze zijn vruchtbaar. Ze hebben stampers en meeldraden, ze geven insecten nectar en kunnen zaad vormen voor de vermeerdering.
Bij de bolvormige hortensia’s komen ze in kleine aantallen voor en worden ze overschaduwd door de steriele bloemen aan de buitenkant.
Bij de schermbloemigen zijn dat de kleine bloempjes, die het platte scherm in het midden van de bloeiwijze vormen.
Bij de pluimvormige hortensia’s zijn het de kleine bloempjes, die in het binnenste van de tuil zitten.

Steriele bloemen zijn de onvruchtbare bloemen, het zijn de pronkbloemen of schijnbloemen. Ze vormen geen zaad. Het zijn lokbloemen om insecten te lokken. Ze zijn aantrekkelijk voor zowel de tuinliefhebber als de insecten.
Bij de bolvormige hortensia’s zijn dat de grote bloemen die de bol vormen.
Bij de lacecaps, de schermbloemige hortensia’s, zijn het de grote randbloemen, die in een krans om het platte scherm staan.
Bij de pluimachtigen zijn het de bloemen, die aan de buitenkant van de pluimen zitten.

Zorro1foto
Het binnenscherm met de kleine fertiele bloempjes en buitenom de grotere steriele bloemen.

Als de bloem is bevrucht of helemaal rijp is, draaien de steriele bloemen van de meeste hydrangea’s zich om, alsof ze duidelijk willen aangeven, dat hun rol, insecten lokken, is uitgespeeld.